HƯỚNG DẪN THỦ TỤC KHAI NHẬP CẢNH HÀN QUỐC LẦN ĐẦU


Về giấy nhập cảnh sẽ có rất nhiều thứ tiếng. 

Anh/việt hoặc Anh/Trung, tiếng việt thì quá dễ rồi nên e sẽ hướng dẫn chung về Tiếng Anh. 

Giấy màu vàng ( tờ các bạn sẽ nộp cùng hộ chiếu khi qua Hải Quan ) 

Dòng đầu tiên: 
+ Family name: Họ 
+ Given name : Tên đệm + Tên 
+ Male ( nam ) / Female ( nữ ) - giới tính nào tích giới tính đó. 
Dòng thứ 2: 
+ Nationaly : Quốc tịch 
+ Date of birth : Ngày sinh ghi theo thứ tự: năm- tháng-ngày. 
+ Occupation: Nghề nghiệp ( bỏ trống cũng đc ) 
Dòng thứ 3: 
+ Address in Korean: địa chỉ ở Hàn của bất kì ai quen biết hợp pháp hoặc địa chỉ khách sạn bạn book. 
+ sđt nếu khai của người quen thì ghi sdt người đó, còn nếu book ks thì ghi sdt của ksan. 
Dòng cuối cùng: 
+ Purpose of visit : Mục đích nhập cảnh 
Chọn purpose of visit hoặc theo loại visa nhập cảnh. 
+ Signature : kí tên 

Xong tờ màu vàng 

Giấy màu trắng : sau khi lấy hành lý đi ra ngoài sẽ có người đứng thu. 

Sau đây toàn tiếng Hàn :)))) 
- 성 명 : đầy đủ họ tên 
- 생년월일: năm/tháng/ngày sinh. 여권번호: số hộ chiếu 
- 직업 : công việc ( có thể bỏ trống ). 여행기간: thời gian ở lại hàn quốc bao nhiêu ngày thì điền 일 
- 여행목적: mục đích du lịch 
+ 여행 : du lịch 
+ 사업 : Kinh doanh 
+ 친지방문: thăm thân 
+ 공무: công vụ 
+ 기타: mục đích khác 
Các bác đi du lịch thì tích du lịch mà đi thăm thân tích thăm thân tuỳ vào loại visa nhập cảnh. 
- 항공편명: mã hiệu chuyến bay ( có trên cuống vé ) 
- 동반가족수: số lượng người đi cùng 명 
- 대한민국에 입국하기 전에 방문했던 국가 (총 ... 개국) số nước đã nhập cảnh trước khi tới Hàn Quốc r điền vào bên cạnh. Liệt kê xuống 1. 2. 3. ( k điền ksao) 
- 국내 자수: địa chỉ ghi ở tờ vàng mục Address in Korea ( địa chỉ ở Hàn Quốc ) 
- 전화 번호 (휴대폰) : sđt ghi ở tờ vàng ☎️ 

Tiếp đến 1 loạt 6 dòng chọn YES hoặc NO thì các bạn k cần hiểu cái gì hết CHỌN TẤT CẢ NO 

Dòng cuối cùng 년 ( năm ) 월 ( tháng) 일 ( ngày ) 
신고인 kí tên 

Mong sẽ giúp ích đc mọi người trong vấn đề ghi giấy nhập cảnh. 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỊ THỰC 24H VIETNAM VISA
Tổng đài Tư vấn Visa: 0906 948 667
Địa chỉ: 89 Lê Hồng Phong, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Email: danang@24hvisa.com - Website: www.24hvisadanang.com

Bài viết liên quan

Đặt lịch hẹn Hãy gọi ngay