Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp và giải đáp. Nếu bạn còn có những câu hỏi nào khác liên quan đến dịch vụ của chúng tôi vui lòng gửi câu hỏi và nhớ ghi rõ tiêu đề câu hỏi cũng như nội dung để nhận được giải đáp nhanh nhất.

Công văn nhập cảnh là dạng  văn bản đồng ý cho phép nhập cảnh (hoặc thư mời được sự chấp thuận) của Cơ quan  Xuất nhập cảnh  Việt Nam. Đồng ý cho một cá nhân hay một tập thể người nước ngoài được phép xuất nhập cảnh một lần  vào  Việt Nam đúng mục đích như là: Công tác, du lịch, .. theo các cửa khẩu Quốc tế hoặc lấy visa tại Đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài.

Để có được công văn nhập cảnh cho người nước ngoài vào Việt Nam thì cơ quan tổ chức mời người nước ngoài, bảo lãnh cho người nước ngoài vào Việt Nam phải làm thủ tục đến Cơ quan xuất nhập cảnh xin xét duyệt (xin công văn nhập cảnh)cho người nước ngoài vào Việt Nam. Nếu được sự đồng ý bằng văn bản cho phép người nước ngoài đó vào Việt Nam thì Cơ quan xuất nhập cảnh sẽ ra một công văn gọi là công văn nhập cảnh.

Việc xin công văn nhập cảnh khi người nước ngoài cần vào Việt Nam không theo dạng miễn thị thực  của hiệp định song phương hoặc đa phương thì đều cần xin công văn nhập cảnh.

Hiện nay, có ba dạng thẻ tạm trú: thẻ 1 năm, thẻ 2 năm, thẻ 3 năm.

Phân biệt:
   Thẻ 1 năm, thẻ 2 năm được cấp cho người nước ngoài có giấy phép lao động tại Việt Nam (cấp theo thời hạn giấy phép lao động)

   Thẻ 1 năm, thẻ 2 năm, thẻ 3 năm được cấp cho người nước ngoài là chủ đầu tư, người đại diện theo pháp luật, người góp vốn/ người đứng tên trên giấy phép kinh

Theo luật  Việt Nam hiện hành năm 2015, nếu người nước ngoài vào Việt Nam du lịch theo dạng miễn thị thực hoặc dạng visa du lịch không thể chuyển đổi thành visa làm việc. Theo luật xuất nhập cảnh ban hành 2015 tại khoản 1 điều 7.
Để được tư vấn thêm về dịch vụ gia hạn visa, cấp mới cho người nước ngoài đến Việt Nam hoặc đang ở tại Việt Nam . Gọi 02363 749 202

Khách đang có miễn thị thực 05 năm muốn ở thêm 03 tháng ra vô nhiều lần thì chỉ cần gia hạn visa. Vì với miễn thị thực 05 năm, khi người nước ngoài ra khỏi Việt Nam, visa hiện hành sẽ bị hủy, khi họ vào bằng miễn thị thực họ được miễn 90 ngày không cần xin visa.
Để được tư vấn thêm về dịch vụ gia hạn visa, cấp mới cho người nước ngoài đến Việt Nam hoặc đang ở tại Việt Nam . Gọi 02363 749 202

- Cấp mới visa là khi người nước ngoài vào Việt Nam bằng miễn thị thực theo hiệp định song phương và đa phương hoặc thay đổi mục đích visa; ví dụ từ du lịch C1 chuyển lên làm việc B3 (theo luật hiện hành năm 2014) hay gia hạn visa nhiều lần.
- Gia hạn visa là khi người nước ngoài đang ở Việt Nam đã có visa hiện hành, cần kéo dài thời gian ở Việt Nam, gia hạn visa chỉ có giá trị 1 lần có nghĩa là không có tác dụng ra vô Việt Nam nhiều lần.
Để được tư vấn thêm về dịch vụ gia hạn visa. Gọi 02363 749 202
Đặt lịch hẹn Hãy gọi ngay